AVG in business

19 februari 2018
AVG in business AVG in business Zoom

AVG in business

Wat vertrouwelijk is moet vertrouwelijk blijven! De AVG grijpt in op de privacy van elke organisatie, daar wil je klaar voor zijn als de AVG in werking treed. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe privacywetgeving welke voor heel Europa gaat gelden vanaf 25 mei 2018. Vanaf dit moment zijn er aan de verwerking van persoonsgegevens strikte eisen verbonden. Elke organisatie dient zich hierop voor te bereiden. 

Wanneer is de AVG van toepassing?

Bij het verwerken van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Hieronder valt o.a. het verzamelen, vastleggen, wissen, opslaan, bijwerken, opvragen, verstrekken of vernietigen van persoonsgegevens.

Wat kan Reisswolf voor u betekenen?

Reisswolf, de autoriteit op het gebied van bescherming en verwerking van persoonsgegevens, brengt systeem en inzicht in de verwerking en vastleggen van de persoonsgegevens binnen uw organisatie. 

Bent u AVG proof?

Reisswolf heeft haar dienstverlening dusdanig ingericht zodat we de verwerkingen die we voor onze klanten uitvoeren, voldoen aan de AVG.

Archiefopslag

Het externe archief staat beveiligd opgeslagen. Het archief is alleen via beschreven protocollen door geautoriseerde personen in te zien en op te vragen. Via ons opslagbeheerprogramma is inzichtelijk welke informatie waar opgeslagen staat. Bij opvragingen worden dossiers beveiligd verstuurd (fysiek of digitaal). We bewaken actief de vernietigingstermijnen.

Archiefvernietiging

Bij het afvoeren van persoonsgegevens (op papier of digitaal) ter vernietiging, mag er geen enkel risico zijn op het lekken van gegevens. Reisswolf heeft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen in proces en materieel genomen. Van elke vernietiging wordt een garantiecertificaat van vernietiging verstrekt. 

E.L.sy zekerheid

Dit elektronische slot met alarmsysteem staat garant voor optimale beveiliging. Met E.L.sy wordt de hoogst haalbare technische oplossing ingezet. Dit sluit aan bij artikel 32 uit de AVG.

AVG zekerheid van Reisswolf

De verwerkingsovereenkomst is de basis van de samenwerking. Er zal een register van verwerkingsactiviteiten worden aangeleverd. De processen zijn middels een PIA in beeld gebracht. Een functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de AVG.

AVG compliance

Om te voldoen aan de AVG dient er een complex beheersysteem ingericht te worden. Via gespecialiseerde contractpartijen kan Reisswolf volledige begeleiding verzorgen om AVG compliant te worden en te blijven. Om AVG compliant te worden biedt deze externe partij een aantal diensten:
- Privacy QuikScan
- Opstellen van een privacy beleid
- Data Privacy Impact Assessment (DPIA)
- Privacy Awareness programma
- Funtionaris Gegevensbescherming

Succesfactoren Reisswolf

- Extra beveiligde security containers: aluminium, voorzien van speciaal veiligheidsslot, brandveilig
- Certificaten (bewijslast) direct na uitvoering opdracht - digitaal verstuurd aan klant
- E.L.sy: optimale beveiliging van archiefcontainers door middel van een elektronisch slot met alarmsysteem (hoogst haalbare technische oplossing - artikel 32 uit AVG)
- Procedure meldplicht datalekken
- Verwerkersovereenkomst is vast onderdeel van de samenwerking
- Vernietiging data is AVG proof
- 100% gesloten data verhuizing

Delen