Save the date: Seminar en ALV bij Reisswolf

24 september 2018
Save the date: Seminar en ALV bij Reisswolf Save the date: Seminar en ALV bij Reisswolf Zoom

Seminar Reisswolf NVBA- Alkmaar, 15 november 2018

Reisswolf Nederland zal samen met haar zusterbedrijf GP Groot de gastheer zijn van de algemene ledenvergadering met aansluitend seminar van het NVBA (Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren) op 15 november 2018 in Alkmaar.

Het programma begint met een lunch, gevolgd door de algemene ledenvergadering, waarna het interessante seminar begint. Op de ALV zal het bestuur o.a. het Beleidsplan 2019-2022 aan de leden presenteren. Tijdens het seminar zullen een aantal sprekers namens Reisswolf Nederland en Wikimedia Nederland het belang van goed databeheer vanuit verschillende invalshoeken belichten.
 
Naast de kennisoverdracht is ook het verbinden van informatieprofessionals (leden en potentiële leden) van belang. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn na te praten en contacten te leggen tijdens de afsluitende netwerkborrel.
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan pr@nvba-info.nl.
 

 

Delen