DIN 66399

Sinds 2013 is er een nieuwe DIN norm voor de vernietiging van datadragers actief. DIN 66399 is een allesomvattende industrienorm voor het shredderen of vernietigen van alle soorten datadragers. Het volledige proces wordt bekeken: organisatie, personeel, inzameling, transport, vernietiging en vernietigingslocatie. 

U als klant bepaalt allereerst in welke beschermingsklasse uw vertrouwelijke gegevens vallen. Hiermee bepaalt u ook aan welke criteria het hele proces van inzameling, transport en vernietiging dient te voldoen.

  • Beschermingsklasse 1: voor normale bescherming van interne data
  • Beschermingsklasse 2: voor hogere bescherming van vertrouwelijke gegevens
  • Beschermingsklasse 3: voor zeer hoge bescherming van top secret gegevens

Deze beschermingsklassen zijn onderverdeeld in 7 veiligheidsniveaus. Elk veiligheidsniveau kent zijn eigen maximaal toegestane snippergrootte.

Veiligheidsklassen gelden niet alleen voor vertrouwelijk papier, maar ook voor alle andere dragers weke vertrouwelijke informatie kunnen bevatten (Microfilms, Optische datadragers, Magnetische datadragers, Harde schijven, Elektronische datadragers). Van al deze soorten datadragers is per veiligheidsniveau de snippergrootte omschreven.

Een uitgebreide omschrijving van de DIN 66399 norm treft u op bijgaande presentatie.

Bekijk hier de presentatie DIN 66399