Anderen over ons

Al vele jaren is REISSWOLF marktleider in de Europese archiefvernietigingmarkt. Reden daarvan is de vooruitziende expansiegedachte en de regelmatige investering in innovatie en veiligheidsstandaarden. 

Klanten en partners over REISSWOLF

Myrna Muller, InterContinentalExchange | Euronext Amsterdam

Binnen de Amsterdamse beurs wordt dagelijks veel vertrouwelijk materiaal geproduceerd. Dit gebeurt  in papieren vorm maar ook digitaal zoals op harde schijven,  USB sticks e.d. Daarin heeft het Beursplein 5 gebouw niet alleen te maken met Euronext personeel, maar ook met externe bedrijven die kantoorruimte huren binnen ons pand. Deze klanten stellen hoge eisen aan ons als beheerder. Zodra vertrouwelijk materiaal niet meer nodig is, dient dit op de meest veilige manier vervoerd en vernietigd te worden. Reisswolf is daarin voor ons een betrouwbare partner. Het materiaal wordt d.m.v. een geheel gesloten systeem verwerkt. Papier en documenten worden in stevige afgesloten aluminium containers gedeponeerd en staan permanent op verschillende plaatsen in het gebouw opgesteld. Deze containers worden periodiek door beveiligde auto’s van Reisswolf geleegd. Elektronische data wordt op oproepbasis opgehaald, en dit alles wordt bevestigd d.m.v. veiligheidscertificaten. Op deze manier kunnen wij als beheerder van het pand de verwerking van vertrouwelijke gegevens  van zowel onze interne als externe klanten op een professionele manier uitvoeren.

Erwin Akkerman, Notariaat Zuidlaren 

Al sinds jaren doen wij zaken met Reisswolf. Wij zijn tevreden over de samenwerking, het ophalen, bewaren en gecontroleerd vernietigen van onze dossiers, bovendien is flexibiliteit van Reisswolf-organisatie via Jan Rasker een extra plus om op korte termijn in te springen op onze wensen. Redenen waarom wij Reisswolf al jaren trouw zijn.

Frans van Heeswijk van CHECKbase schetst hoe belangrijk vertrouwelijkheid is voor zijn bedrijf

'We moeten aantonen dat we een volledig gesloten systeem gebruiken’

Vernietiging examen dossiers
Er gelden in Nederland strenge regels voor officiële examens. Deelnemers moeten zich kunnen identificeren en de inhoud van iedere toets is strikt geheim. Gegevensbeveiliging is daarom een absolute ‘must’ voor het in Uden gevestigde examencentrum CHECKbase. ‘Al onze kandidaten zijn verplicht een kopie van hun identiteitsbewijs af te geven. Wij worden geacht dit een jaar in ons dossier te bewaren, waarna we het moeten laten vernietigen.’ CHECKbase staat uiteraard garant voor de vertrouwelijkheid van de gegevens van de kandidaten. Reisswolf zorgt voor de vernietiging.

Vertrouwelijkheid als core business
Het bedrijf neemt jaarlijks 1500 tot 1600 examens af. In totaal gaat het om ca. 20.000 kandidaten op jaarbasis. Uiteraard is de inhoud van deze examens strikt geheim. ‘De diploma’s die onze kandidaten behalen zijn 10 jaar geldig,’ zegt Frans. ‘En daarom zijn wij verplicht de belangrijkste gegevens van de examens eenzelfde periode te bewaren. De opgaven moeten direct na het examen worden vernietigd en de kopieën van de legitimatiebewijzen en de antwoordbladen na een jaar. Alles bij elkaar is dat een flinke berg papier!

Papiershredder niet afdoende
CHECKbase ontleent voor een belangrijk deel zijn bestaansrecht aan een uiterst zorgvuldige behandeling van de dossiers. Reisswolf is hierin een belangrijke partner. Eens in de twee weken komt een gesloten security-vrachtwagen een volle container ophalen. Kon dat niet met de papiershredder? ‘Met alleen een shredder kunnen we niet aantonen dat we echt volledig vertrouwelijk met de stukken omgaan. Het hebben van en shredder zegt niet dat je hem ook gebruikt. Om de erkenning als VCAexamencentrum te krijgen en te behouden moeten we kunnen aantonen dat we een volledig gesloten systeem voor papiervernietiging gebruiken. Bij Reisswolf krijg je een certificaat dat bewijst dat de stukken zijn vernietigd. Frans is erg tevreden met de dienstverlening van Reisswolf. ‘Ze hebben het keurig voor elkaar. Het zijn vriendelijke mensen, de communicatie loopt prima en ze komen de vertrouwelijke stukken altijd op tijd ophalen.’

René Zijlmans - Unirobe Meeùs Groep B.V.

Reisswolf is voor ons een betrouwbare partner voor de verwerking van onze papierstromen. Afspraak is afspraak waarbij snel en adequaat wordt ingespeeld op onze wensen en behoeften. De proactieve instelling van onze accountmanager draagt hieraan zeker bij.

Kasper de Vos, manager facilitaire services, Rabobank Castricum 

Ik ga voor de langetermijnrelatie. De samenwerking met alle acht betrokken bankfilialen stelt tevreden. Ik heb van verschillende bedrijven offertes gekregen, maar REISSWOLF was een logische keuze, verklaart De Vos. Zij bieden kwaliteit en continuïteit. Als bank hebben wij bij onze keuze natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover onze klanten. Zondoende is het REISSWOLF geworden. Rabobank Noord-Kennemerland koos voor de professionaliteit van REISSWOLF maar ook de inspanningen die REISSWOLF verricht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen wogen zwaar mee. De Vos: “Dat aspect sluit aan op onze eigen missie en visie. Als Rabobank willen we uitstralen dat we waarde hechten aan onze omgeving. Dat belijden we niet alleen met de mond. Wij ondernemen daadwerkelijk actie. Het papier wordt bijvoorbeeld gerecycled en maandelijks krijgen we certificaten als bewijs dat we verantwoord bezig zijn. 

REISSWOLF zorgt in de acht vestigingen voor de afvoer van alle vertrouwelijke stukken. Daarnaast beschikt elk bakfiliaal over een speciale container voor oude pinpassen.

Gerben Drijvers, projectleider en afvalstoffen manager van Netwerk

Netwerk levert totaalpakketten. Op het gebied van inzameling, vernietiging en verwerking van vertrouwelijke data is Netwerk op het pad van Reisswolf gekomen. Het bleek dat de bedrijfscultuur en manier van handelen overeen kwam met die van ons. Reisswolf is een absolute specialist als het om vertrouwelijk data gaat.”Reisswolf heeft op maat gesneden containers die een betrouwbare, discrete en secure verwerking garanderen. Wij maken wekelijks afspraken over de ledigingdagen en het uitzetten van de containers. Alles is vastgelegd in een mantelcontract. Onze binnendienst, die het dagelijkse contact met onze relaties onderhoudt, is enthousiast.”De keuze is mede gebaseerd op vertrouwen, verklaart Gerben Drijvers. “Absoluut. Wij zijn een overheidsbedrijf en dienen alle risico’s uit te sluiten. Wij kiezen de juiste partners. Daar komt natuurlijk ook gevoel bij kijken. Het moet netjes en op dezelfde betrouwbare wijze die wij hanteren, de bedrijfscultuur speelt daarin dus ook een rol. Reisswolf is gecertificeerd en levert een product op maat. Zo heeft de klant een eigen vaste container. Deze wordt ter plekke geledigd en blijft daar weer achter. Ook vanuit praktisch oogpunt en kostenperspectief hebben wij de juiste partnerkeus gemaakt. We praten hier over vertrouwelijk papier en gegevensdragers, dat maakt het extra gevoelig. Onze partner moet dus vertrouwen uitstralen. En dat dóet Reisswolf!”

Aaltje Bakker, Thuiszorg Groningen

REISSWOLF is een gecertificeerde organisatie die werkt volgens een streng protocol. Zo heeft slechts een klein aantal mensen toegang tot de informatie die wij daar onderbrengen. Een veilig gevoel. Door middel van een barcode systeem zijn dossiers gemakkelijk terug te vinden en is de bewaartermijn met een druk op de knop bekend. Het enige wat Thuiszorg Groningen doet, is de dossiers op een centraal punt verzamelen en bijwerken. Vervolgens haalt REISSWOLF de dossiers op om ze hierna voor ons te archiveren. Is de bewaartermijn van een dossier na verloop van tijd verstreken, dan wordt het vernietigd. Over de samenwerking en de verschillende diensten zijn we zeer tevreden. De lijnen zijn kort en we kunnen snel en gemakkelijk over onze data beschikken.