Eenmalige archiefvernietiging

Heeft u overjarig archief liggen dat u wilt opruimen? En moet hiervoor een kantoor leeggeruimd worden? Reisswolf kan uw vertrouwelijke documenten voor u uitruimen en eenmalig vernietigen. Wij leveren dienstverlening op maat en gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

Eenmalige archiefvernietiging

Bij een kantooropruiming komt afval vrij, denk hierbij aan kantoorafval, oud meubilar, oude planten maar ook vertrouwelijke materialen. Reisswolf kan alle stromen voor u afvoeren en u gehele kantoorpand leegruimen. Het is ook mogelijk dat Reisswolf uitsluitend archiefcontainers levert voor het enkel afvoeren van vertrouwelijke documenten. 

Volledige kantooropruiming

Reisswolf kan u volledig ontzorgen in het leegruimen van uw kantoorpand. Denk hierbij aan kantoorafval, grof vuil, oude planten maar ook materialen met vertrouwelijke gegevens. Wij kunnen hiervoor mensen en de juiste inzamelmiddelen leveren om zo uw volledige kantoorpand leeg te ruimen en materialen met vertrouwelijke gegevens professioneel voor u af te voeren en te vernietigen. 

Eenmalige archiefvernietiging 

Naast een volledige kantooropruiming is het ook mogelijk om tijdelijke archiefcontainers te leveren voor het leegruimen van uw archief. Ook hierbij kan Reisswolf personeel leveren, of volstaan met het leveren van archiefcontainers welke door u gevuld worden.