Meldplicht datalekken

15 februari 2016
Meldplicht datalekken Meldplicht datalekken Zoom

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken van toepassing, oftewel de Wet Datalekken. Deze wetgeving is van toepassing op organisaties die persoonsgegevens verwerken. In het kort houdt het in dat u verplicht bent om bij inbreuken op de beveiliging (de zogeheten datalekken) deze te melden bij de toezichthouder 'Autoriteit Persoonsgegevens' (AP, voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens). Het gaat hier bijvoorbeeld om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het niet melden van deze ‘lekken’ kan leiden tot hoge boetes. Tevens schrijft deze wet voor dat,  wanneer u de persoonsgegevens laat bewerken, u een bewerkersovereenkomst met de bewerker afsluit. Reisswolf heeft voor u een bewerkersovereenkomst beschikbaar. Wenst u hier meer over te weten of er gebruik van te maken dan kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop. Het telefoonnummer is 0800 - 0230909.

 

 

Delen